Autorizații ISCIR

Autorizație ISCIR montare macarale

 • Macarale deplasabile pe căi fără șine de rulare având Sn ≤ 3000 tone
 • Macarale deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn ≤ 1000 tone
 • Macarale cu braț șă/sau platformă rotitoare care licrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn ≤ 500 tone

Autorizație ISCIR întreținere și revizie macarale

 • Macarale deplasabile pe căi fără șine de rulare având Sn ≤ 3000 tone
 • Macarale deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn ≤ 1000 tone
 • Macarale cu braț șă/sau platformă rotitoare care licrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn ≤ 500 tone

Autorizație ISCIR montaj platforme autoridicătoare

 • Platforme autoridicătoare nedeplasabile pentru persoane și/sau materiale având Sn ≤ 20 tone
 • Platforme autoridicătoare deplasabile pentru persoane și/sau materiale având Sn ≤ 20 tone

Autorizație ISCIR întreținere și revizie platforme autoridicătoare

 • Platforme autoridicătoare nedeplasabile pentru persoane și/sau materiale având Sn ≤ 20 tone
 • Platforme autoridicătoare deplasabile pentru persoane și/sau materiale având Sn ≤ 20 tone

Atestat ISCIR RSL-IR

 • Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații de ridicat (RSL IR)

Atestat ISCIR RADTP-IR

 • Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentației tehnice preliminare pentru montare/reparare la instalații de ridicat (RADTP IR)